HAKKIMIZDA

Anadolu zengin bitki florası ve kadim tarihiyle binlerce yıldır bitkisel ürünlerle tedavi ve Geleneksel Tamamlayıcı Tıp konusunda Dünyaya önder olmuştur. Köklü Türk tarihinde Orta Asya’da Şamanlarla başlayan bitkisel ve geleneksel tedavi Anadolu’da Otacılarla, Atasagunlarla devam etmiştir. Selçuklu ve Osmanlı döneminde oluşan bitkisel ve geleneksel tedavi arşivimiz çok geniştir. Eski Mısır, Hitit, Ayurveda, Çin tababeti gibi geleneksel tedavi sistemleri gibi Anadolu Tıbbi da köklü ve kadim bir tedavi ekolüdür.

Anadolu Fitoterapi ve Tamamlayıcı Tıp Derneği (AFİTAT), Anadolu’muzun köklü bilgi ve flora ve fauna zenginliğini tüm Dünyaya duyurmak, geliştirmek ve geçmişten gelen kadim bilgileri geleceğe aktarmak vizyonu ile konuyla ilgili Hekim, Eczacı ve diğer tüm disiplin paydaşları tarafından kurulmuş olup hedefi Türkiye’de uluslararası düzeyde, bilimsel ve katma değeri yüksek bilgi, sağlık ürünlerinin ve hizmetlerinin üretimine ve geliştirilmesine olanak sağlamaktır. Derneğimiz temelde multi- ve inter-disipliner bir anlayışla kurulmuş olup tohumdan tedaviye tüm süreçlerdeki halkaları bir araya getirme sinerjisini sağlamayı amaçlamaktadır.

Derneğimiz Fitoterapi ve Tamamlayıcı Tıp alanlarında Ar-Ge ve eğitim faaliyetlerini, kongre ve sempozyumları, bilimsel yayınları düzenleyerek ülkemizin bu konuda dünyada söz sahibi olması için çalışmaları sürdürmektedir.

Misyonumuz; Anadolu Fitoterapi ve Tamamlayıcı Tedavilerindeki tüm paydaşları bir araya getirerek geniş bir iletişim ve etkileşim ağı kurmaktır. Asil ve Fahri Üyelerimizle, Dernek Gönüllülerimizle Türkiye’de üretici, üniversite, sanayi ve ilgili kurumların birlikteliğini üst düzeyde sağlamaktır.

“Bazen çevredekilere benzemediğin gelir aklına
Ve yalnız hissedersin kendini.
Bir de bakarsın onlar da senden ve seninle.”


Copyright by Afitat 2020. Tüm Hakları Saklıdır.